TRANG CHỦ / TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
  • TẤT CẢ
  • Tài liệu hướng dẫn
  • Video hướng dẫn
  • Câu hỏi thường gặp
Cài đặt LumiHome trên Android

Hướng dẫn cài đặt phần mềm LumiHome trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Phần mềm LumiHome có chức năng điều khiển, quản lí hệ thống điện trong nhà thông qua giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC CẢM ỨNG 1,2,3,4 NÚT CHẠM

Hướng dẫn sử dụng Công tắc cảm ứng 1,2,3,4 nút chạm, công tắc cảm ứng tiếp điểm sạch, công tắc điều khiển từ xa, thiết bị điện thông minh, nhà thông minh, smarthome
Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời Đối tác solarvietnam - pin năng lượng mặt trời
DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẠCH NGUYỄN